Απαγόρευση εισόδου στο Μεξικό μέχρι αρχές Ιουνίου

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

Saturday 28 May 2059 4030 Shares

Κατά κύριο λόγο απαγορεύεται να εισέλθουν στο Μεξικό Έλληνες που έχουν όνομα Γιώργος
και επίθετο Παπουτσας , τώρα για τους υπόλοιπους Έλληνες το συζητάμε :P

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty

Most Popular

  1. 1

    a monkey escapes from the miami zoo and throws bananas from a tree Mario a monkey from the Miami Zoo has escaped last Friday from his cage when he escaped, he threw bananas at people from all over Los Angeles. This has led to a video called "banana rain going viral" right now this little criminal monkey is found in prison.

  2. 2

    octopus teaches math at harvard They hire octopus to teach math at harvard, the octopus is called arnold and it is said that he is paid 3000 dollars per class. here are some images